yam 新聞

  • 一手快訊
  • 人氣推薦

政治

娛樂

社會

運動

生活

財經

地方

國際

  • 美眾議院通過決議案 告歐巴馬濫權

  • 以共和黨籍議員占多數的美國聯邦眾議院31日表決通過,將提告民主黨籍總統歐巴馬在推行健保上僭越職權。歐巴馬一笑置之,並說共和黨議員讓全民為這場官司埋單。